senca
 
Online booking
Hotel:
Check-in date:
Check-out date:
 
PORTOROZ
OPATIJA

Rekreacija i sport  - Postojna

LifeClass Resort Postojna nije samo polazište za razgledavanje turističkih znamenitosti, već je također i idealno polazište za rekreacijske i sportske aktivnosti, koje omogućuju sportski objekti Postojne s okolicom i prirodna obilježja područja cjelokupne turističke destinacije KRAS.

Šetači i biciklisti mogu upoznavati ljepote Notranjske i Krasa po označenim stazama i uređenim biciklističkim transverzalama ili se pak odlučiti za samostalna proputovanja. Putnici upoznavaju mjesta koja su značajna zbog događaja u daljnjoj i bližoj povijesti, brojne crkvene kulturne spomenike sa bogatom opremom, dvorske ruševine i očuvane dvorce. U blizini mogu razgledati brojne krške znamenitosti: izvore i ponornice, presušeno jezero, jame i ponornice. Uz nešto sreće i pozornosti, mogu uživo vidjeti sisavce, ptice, gmizavce i insekte, među kojima je više rijetkih i ugroženih vrsta. Močvare, suhi travnjaci, planinski pašnjaci i šume su rasadnici brojnih poznatih, zaštićenih biljnih vrsta.

Pobrinut ćemo se i za ljubitelje konja i jahanja, lova i ribolova, ljubitelje promatranja ptica i foto-lova te naravno i za adrenalinske 'ovisnike' o letačkom i padobranskom sportu.

Recreation and Sport Postojna

Recreation and Sport Postojna

Recreation and Sport Postojna

senca senca